Kalendár vývozu komunálneho odpadu

28.02.2017 09:16

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom kalendár vývozu komunálneho odpadu na rok 2017. Vývoz komunálneho odpadu pre obec Lipovník zabezpečuje spoločnosť Nehlsen-eko Topoľčany. Vývoz odpadu sa uskutoční vždy v stredu.

Kalendár k nahliadnutiu: Vývozný kalendár KO 2017