Výskyt afrického moru ošípaných

04.08.2017 13:17

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany upozorňuje na výskyt afrického moru ošípaných v diviačej populácií v členských krajinách EÚ.

Na základe tejto skutočnosti upozorňujeme chovateľov, poľovníkov ale aj ostatných občanov na potrebu dôsledného uplatňovania opatrení proti zavlečeniu AMO ošípaných do chovov ošípaných, ale aj voľne žijúcej diviačej zveri.

Informačný leták AMO k nahliadnutiu: AMO - informačný leták