Vývozný kalendár

21.08.2017 11:32

Obec Lipovník zverejňuje vývozný kalendár separovaného zberu na 2 polrok 2017.

Kalendár k nahliadnutiu: Kalendár vývozu na 2.polrok 2017