Bezplatné školenie - počítačový kurz

15.02.2023 08:08

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje pozvánku  na bezplatné školenie "Počítač pre každého", ktorého cieľom je pomôcť občanom nadobudnúť základné a mierne pokročilé počítačové zručnosti a zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti IKT.

Toto bezplatné školenie sa bude konať počas 6 víkendových dní (25., 26. februára, 18., 19., 25., 26. marca 2023, každý deň od 09:00 do 17:30)

v Topoľčanoch.

Účastníci sa naučia ovládať počítač, pracovať s kancelárskym balíkom (konkrétne s textom vo Worde, vytvárať tabuľky v Exceli, prezentácie v PowerPointe) a taktiež sa naučia efektívne a bezpečne používať internet. Na konci kurzu všetci účastníci dostanú certifikát. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný. Počet miest je ale obmedzený - kto sa skôr prihlási, má väčšiu šancu zúčastniť sa.

Pozvánka k nahliadnutiu: Ponuka počítačový kurz