Daňové priznanie - daň z nehnuteľnosti

13.01.2023 12:26
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom - daňovníkom, ktorým v minulom roku 2022 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2023. Daňové priznanie je možné odovzdať do poštovej schránky, ktorá je na budove Obecného úradu, zaslať poštou na adresu: Obec Lipovník, Obecný úrad č. 113, 956 01 Bojná alebo po telefonickom dohovore doniesť osobne na Obecný úrad v Lipovníku. 
Ide o tieto skutočnosti:
- zmena vlastníka nehnuteľnosti - predaj, kúpa, dedenie, darovanie domu alebo pozemku
- vydanie stavebného povolenia
- vydanie kolaudačného rozhodnutia
- náhradné úžívanie poľnohospodárskej pôdy
- drobné stavby k rodinným domom
Pri dani za psa ide o kúpu nového psa, úhyn psa, predaj alebo strata.
Zároveň žiadame občanov aby sa danému oznamu prispôsobili.