Informácia o správnom konaní

15.11.2019 11:24

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informáciu o správnom konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Informácia k nahliadnutiu: Informácia o správnom konaní - Blesovce 2019