Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat

30.11.2022 10:19

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje chovateľov hospodárskych zvierat - (ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané, koňovité zvieratá, hydina), že do 30. júna 2023 je každý chovateľ povinný zabezpečiť si na vlastné náklady prostriedky na elektronické zasielanie  hlásení a dokladov na premiestnenie do Centrálneho registra hospodárskych zvierat. Od 01.07.2023 bude možná komunikácia medzi chovateľmi hospodárskych zvierat a CRHZ len v elektronickej forme, ktorá má byť povinná pre všetkých chovateľov HZ. 

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

Žiadosť o pridelenie prístupu farmára