Miestny poplatok za TKO, DZN

23.02.2022 10:45

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom obecnom úrade zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné na rok 2022. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2022. Zároveň upozorňujeme občanov, že na vývoz komunálneho odpadu zo smetných nádob od 01.marca 2022 nie je možné použiť staré vyprázdňovacie žetóny.