Návrh - plán kontrolnej činnosti HK

18.11.2020 10:26

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutie návrh -  plán kontrolnej činností HK na 1. polrok 2021,

Návrh k nahliadnutiu: Plán kontrolnej činnosti č. 01 - 2021 Lipovník