Návrh rozpočtu 2020

27.11.2019 13:56

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Pripomienky môžu občania podať osobne na obecnom úrade v Lipovníku v úradných hodinách. 

Návrh rozpočtu : Návrh - rozpočet 2020