Návrh rozpočtu na rok 2019

22.11.2018 16:18

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu návrh rozpočtu na rok 2019.

Návrh rozpočtu 2019