Návrh rozpočtu na rok 2021

10.11.2020 08:45

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021. 

Návrh rozpočtu 2021