Návrh rozpočtu na rok 2022

26.11.2021 09:12

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh rozpočtu na rok 2022. 

Návrh rozpočtu 2022