Návrh VZN

13.11.2019 11:04

Obec Lipovník zverejňuje k pripomienkovania návrhy VZN na rok 2020 a Sadzobník poplatkov. Pripomienky môžu občania podať ústne na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo elektronicky na emailovú schránku: obeclipovnik@wircom.sk 

Návrhy VZN k nahliadnutiu: 

Návrh - VZN č. 01-2020 - Miestne dane a poplatok za KO,DSS
Návrh - VZN č. 02-2020 - Daň z nehnuteľnosti
Návrh - Sadzobník poplatkov 2020