Návrh Záverečného účtu obce za rok 2023

22.05.2024 13:38

Obec Lipovník zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh Záverečného účtu obce Lipovník za rok 2023. Verejnosť môže svoje pripomienky k Návrhu Záverečného účtu obce podať písomne na adresu: Obec Lipovník, Obecný úrad č. 113, 956 01 Bojná alebo elektronicky na obeclipovnik@wircom.sk 

Návrh - Záverečný účet obce 2023