Návrh Záverečného účtu obce

26.03.2020 08:09

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2019:

Návrh - Záverečný účet rok 2019