Návrh - Záverečný účet obce

12.04.2019 08:57

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu návrh Záverečného účtu obce Lipovník za rok 2018. Občania môžu svoje pripomienky k Záverečnému účtu podať osobne na obecnom úrade v Lipovníku v úradných hodinách alebo ich môžu poslať na e-mail: obeclipovnik@wircom.sk.

Návrh Záverečného účtu k pripomienkovaniu: Návrh - Záverečný účet rok 2018