Návrh Záverečný účet obce

23.02.2021 16:43

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020.

Návrh - Záverečný účet 2020