Obmedzený režim obecného úradu

08.01.2021 15:43

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom a verejnosti, že na základe sprísnenia opatrení proti šíreniu COVID - 19, obecný úrad v Lipovníku bude fungovať v obmedzenom režime najmenej do 24. januára 2021.  Neodkladné záležitosti budú vybavené po telefonickej alebo písomnej žiadosti. Zároveň žiadame občanov aby s obecným úradom komunikovali prostredníctvom bezkontaktnej formy a to telefonicky na tel. čísle 038/537 33 06, 0908 792 655, 0908 190 657 alebo 

e-mailom: obeclipovnik@wircom.sk.

Ďakujeme za pochopenie.