Opatrenia - Koronavírus

11.03.2020 10:24

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje opatrenia pre ochranu verejného zdravia súvisiace s výskytom Koronavírusu. 

Opatrenia k nahliadnutiu: Koronavírus