Oznámenie - evidencia nájomného za pozemky

16.01.2019 14:29

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že na tunajší Obecný úrad bolo doručené od Okresného úradu Topoľčany oznámenie o zverejnení informácie, o povinnosti viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky.

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie - povinnosť viesť evidenciu o zaplatenom nájomnom