Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

10.12.2021 15:29

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu. 

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja