Oznámenie o verejnom prerokovaní

18.01.2023 09:20

Nitriansky samosprávny kraj, odbor strategických činností oznamuje verejnosti termín a miesto konania verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030".

Oznámenie o verejnom prerokovaní: Úrad NSK - PHSSR 2030 - verejné prerokovanie