Oznámenie o začatí správneho konania

13.10.2021 10:01

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, začiatok správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Na základe tejto skutočnosti zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a informáciu o správnom konaní. 

Informácia o správnom konaní - OD 02-021 - Viera Forgáčová 
Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie -Forgáčová