Oznámenie relácia ochrana úrody pred požiarmi

25.06.2024 11:21

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje, že dňa 24. júna 2024 prišlo oznámenie od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch vo veci ochrany úrody pred požiarmi. 

ORHZZ TO - Oznámenie - Relácia ochrana úrody pred požiarmi