Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022

26.11.2021 09:14

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na r.2022 Lipovník