Plán kontrolnej činnosti HK na 02. polrok 2022

20.06.2022 08:29

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022.

Plán kontrolnej činnosti na r.2022- 2. polrok