Pozvánka na prerokovanie

03.06.2019 15:42

Obec Lipovník oznamuje, že na tunajší obecný úrad bola dňa 31.05.2019 bola doručená pozvánka na prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lipovník v lokalite Podjarčie.

Pozvánka k nahliadnutiu: Pozvánka - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov