Program odpadového hospodárstva

14.02.2018 12:11

Strategický dokument POH NSK 2016-2020

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na tunajší obecný úrad v Lipovníku záverečné stanovisko k "Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020".  Občania môžu do  nasledovného strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Strategický dokument je prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín a aj  na webovom sídle ministerstva:

https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020.