Rozdeľovací plán JPÚ

10.07.2019 14:40

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že na tunajší obecný úrad zasiela v rámci projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lipovník, lokalita Podjárčie k zverejneniu - nahliadnutiu rozdeľovací plán na 30 dní odo dňa doručenia.

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu - JPÚ