Rozhodnutie - rozdeľovací plán

09.09.2019 12:16

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené rozhodnutie - schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník lokalita Podjárčie. 

Rozhodnutie k nahliadnutiu: Rozhodnutie - schválenie rozdeľovacieho plánu