Rozpočet 2022

13.12.2021 09:13

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutiu schválený finančný rozpočet na rok 2022. 

Rozpočet 2022