Sčítanie obyvateľov 2021

15.02.2021 10:32

Obecný úrad v Lipovníku, vyzýva všetkých občanov, aby sa zúčastnili Sčítania obyvateľov, ktoré prebieha od 15.02.2021 - 31.03.2021. Občania sa môžu sčítať sami v pohodlí svojho domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie obyvateľov nájdete na stránkde www.scitanie.sk. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec alebo na tel. číslo 02/20 92 49 19 alebo 02/ 22 11 99 99 dostupné počas celej doby sčítania 7 dní v týždni v čase od 08:00 do 20:00 hodiny.  Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 01. januára 2021. Prosíme občanov, pomôžte sčítať sa svojím  starším spoluobčanom , ak Vás o to požiadajú.      

Obec môže uložiť sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250€.