Správa o hodnotení strategického dokumentu

19.01.2024 09:21

Obec Lipovník informuje, že na Obecný úrad bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025". Do strategického dokumentu môže široká verejnosť nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo zhotovovať si z nich kópie na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. Uvedenú správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu si môžete pozrieť aj na www stránke: www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

OÚ NR - Správa o hodnotení strategického dokumentu - POH NSK 2021-2025