Správne konanie výrub drevín

12.01.2022 09:04

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o výrub drevín. 

Informácia o správnom konaní - OD 01-022 - Ján Grznár
Oznámenie - ústne pojednávanie - Grznár