Správne konanie

12.08.2020 12:25

Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje informáciu o správnom konaní - žiadosť na výrub stromov. 

Informácia o správnom konaní - Pavlus 2020