Strategický dokument PHSR NSK

25.02.2021 07:51

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente od Okresné úradu Nitra, ktorým obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra. Oznámenie o strategickom dokumente je možné k nahliadnutiu na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1.

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie o strategickom dokumente - NSK - PHSR