Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54

Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu:

Systém nakladania s odpadmi