Užívanie náhradných pozemkov

20.11.2017 11:09

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 16.11.2017 na tunajší obecný úrad bolo doručené  od Okresného úradu Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov - podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb.

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie - ukončenie platnosti užívania náhradných pozemkov