Verejná vyhláška - projekt pozemkových úprav

10.07.2019 14:36

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že bola dňa 10. júla 2019 na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie.

Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - zverejnenie projektu pozemkových úprav