Verejná vyhláška PZ

17.05.2018 10:54

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola doručená verejná vyhláška od poľovníckeho združenia "MIER" Nitrianska Blatnica, v ktorej oznamuje nasledovné, že dňa 25.05.2018 t.j. v piatok sa bude vyplácať majiteľom poľovných pozemkov náhrada za užívanie poľovného revíru za rok 2018. Verejná vyhláška je sprístupnená občanom k nahliadnutiu a to na úradnej tabuli obce alebo občania môžu do nej nahliadnuť na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín.

Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - vyplácanie náhrad za užívanie poľovného revíru