Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

12.07.2021 08:39

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 09.07.2021 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Lipovník - trafostanica. Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - trafostanica