Vyberanie miestnych daní a poplatku TKO 2023

09.03.2023 11:40

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom obecnom úrade zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné na rok 2023. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2023. Zároveň upozorňujeme občanov, že na vývoz komunálneho odpadu zo smetných nádob od 16.marca 2023 nie je možné použiť staré vyprázdňovacie žetóny.