Vyhlásenie Výzvy

25.01.2022 14:33

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že OZ Radošinka vyhlasuje dňa 24.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu 1/NSK/2022 na prekladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v termíne od 24.01.2022 - 21.02.202.

Výzva k nahliadnutiu: Informácia o vyhlásení výzvy 1NSK2022