Výročná členská schôdza Lipoles

27.08.2021 14:10

Predseda Lipolesu družstva v Lipovníku oznamuje všetkým majiteľom lesných pozemkov, že výročná členská schôdza Lipolesu sa uskutoční dňa 

29. augusta 2021 t. j . v nedeľu so začiatkom o 16:30 vo veľkej sále KD v Lipovníku.