Výskyt vtáčej chrípky

16.01.2024 17:46

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany v zmysle opatrení na zabezpečenie kontroly a zabránenia vtáčej chrípky v chovoch hydiny nariaďuje vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Z uvedených dôvodov sú chovatelia vtákov povinný nahlásiť na tunajší Obecný úrad počty chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií osobne alebo telefonicky v termíne do 31.01.2024. Ostatné veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat zverejňujeme. 

RVPS TO - Informácie pre chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí
RVPS TO - Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat