Vývozné kalendáre 2018

08.01.2018 18:25

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom k nahliadnutiu vývozné kalendáre na rok 2018. 

Vývozný kalendár komunálneho odpadu na rok  2018

Kalendár vývozu separovaného zberu  na rok 2018