Zámer predaja obecného majetku

28.05.2019 08:53

Obec Lipovník zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lipovník ako prípad osobitného zreteľa.

Zámer predaja obecného majetku