Zámer prenájom obecného majetku

19.05.2020 08:04

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje širokej verejnosti zámer prenájmu obecného majetku - nebytových priestorov obecná budova s. č. 112 MŠ.

Zámer prenajať obecný majetok MŠ 112