Zápis detí do MŠ

25.04.2022 09:29

Riaditeľka Materskej školy v Bojnej  oznamuje zákonným zástupcom detí,  že Zápis do materskej školy na nový školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch  od 2.mája  do 10.mája  2022 , denne v čase od  10,30 do 12,00 hod.v priestoroch MŠ. K zápisu je vhodné prísť s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz k nahliadnutiu.

Deti sa budú prijímať podľa stanovených kritérií.

Kritéria prijatia detí do MŠ:

 

V zmysle školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú:

 

-deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré do 31.08.2022 dosiahnu päť rokov

-deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

- deti, ktoré v septembri 2022 dovŕšia tri roky

-deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej školy