Zaslanie výpisu z rozdeľovacieho plánu

10.07.2019 14:31

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bol doručený výpis z rozdeľovacieho plánu v rámci projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území obce Lipovník v lokalite Podjarčie.

Zaslanie výpisu z rozdeľovacieho plánu - JPÚ